Vanuit de ervaringen van LAMM met akoestische uitdagingen in grote open ruimtes is CARUSO ontstaan. Een negental akoestische productlijnen waarmee in alle ruimtetypes geluidproblemen kunnen worden gereduceerd. De beste materialen, gevat in snaarstrak ontwerp gemaakt met Italiaans handwerk maken van CARUSO een gewild product voor kantoren en zalen.

Share This